• હેડ_બેનર_01

EC620 PV/સોલર પંપ ડ્રાઇવ

  • પીવી/સોલર વોટર પંપ માટે EC620 શ્રેણી

    પીવી/સોલર વોટર પંપ માટે EC620 શ્રેણી

    EC620 એ સૌર/ફોટોવોલ્ટેઇક પાણી પુરવઠા માટેનું વિશિષ્ટ ઇન્વર્ટર છે જે EC6000 શ્રેણીના આધારે વિકસાવવામાં આવ્યું છે.ફોટોવોલ્ટેઇક પાણી પુરવઠાની વિવિધ એપ્લિકેશનોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેમાં સમૃદ્ધ અને વ્યાપક એપ્લિકેશન કાર્યો છે.સિસ્ટમ.